Vasen aus Beton - bricks

Design Alexa Lixfeld

brick klein
Maße: 25 x 17 x 7,5 [cm], Preis 92,-- Euro

brick groß
Maße:  32,5 x 22 x 9,5 [cm], Preis 107,-- Euro